Pišite nam | Domov | Nazaj  
 
Novice
DAN ZDRUŽENJA ZA BETON
V petek 21. novembra 2014 je na ZAG Zavodu za gradbeništvo v organizaciji ZBS Združenja za beton Slovenije potekal »Dan združenja za beton«.

Vprašajte nas
Ime in priimek:
E-pošta:
Vprašanje:

Pridružite se nam
Član Združenja lahko postane vsak, ki želi pripomoči k uveljavljanju in uresničevanju namena in nalog Združenja in je pri svojem delu kakorkoli povezan s tem področjem.
DAN ZDRUŽENJA ZA BETON

V petek 21. novembra 2014 je na ZAG Zavodu za gradbeništvo v organizaciji ZBS Združenja za beton Slovenije potekal »Dan združenja za beton«. Okrog 50-tim udeležencem, ki so se nam pridružili iz različnih branž gradbeništva so bile predstavljene naslednje teme:

Pregled novosti standardizacije na področju SIST TC/BBB (Beton, armirani beton in prednapeti beton) - Aljoša Šajna (ZAG, predsednik SIST TC/BBB) - PDF
Novosti standarda SIST EN 206:2013 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, ter standarda SIST 1026 – vodila za uporabo SIST EN 206 - Franci Kavčič (IGMAT d.d., koordinator priprave standarda SIST 1026) - PDF
Izvajanje betonskih konstrukcij - primeri nekaterih aktualnih slovenskih gradbišč v povezavi s stanjem poklicnega kadra in sistemom izobraževanja v RS - Marko Lutman (DRI Družba za razvoj in investicije) - PDF
10 let delovanja Združenja za beton Slovenije – Anton Šajna, sekretar ZBS - PDF
Vizija ZBS Združenja za beton Slovenije – dr. Jakob Šušteršič, IRMA, d.o.o. - PDF

Strokovnemu posvetu je sledila 10. redna skupščina ZBS, Združenja za beton Slovenije z naslednjim dnevnim redom:

• Sprejem dnevnega reda
• Poročilo o delu ZBS za leto 20013-14
• Finančno poročilo ZBS za leto 2013-14
• Program dela ZBS za leto 2015
• Finančni plan ZBS za leto 2015
• Volitve organov združenja (UO, Svet strokovnjakov, predsednika, sekretarja, Nadzorni svet)
• Odločitev o višini članarine
• Razno

Gradivo v PDF obliki - 10. Redna letna skupščina 2014

Predstavitev | Aktualno | Sodelovanje | Kontakti | Povezave
 
© Združenje za beton Slovenije, Slovenceva 22, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 610 938, e-pošta: zabeton@t-2.s, http://www.zabeton.si
www.insist.si