Pišite nam | Domov | Nazaj  
 
Novice
Prva seja upravnega odbora ZBS v novi sestavi
V petek 20. Februarja je na Gospodarski zbornici Slovenije poteka prva seja upravnega odbora ZBS Združenja za beton Slovenije v novi sestavi, ki je bila imenovana na skupščini v novembru 2014.

Vprašajte nas
Ime in priimek:
E-pošta:
Vprašanje:

Pridružite se nam
Član Združenja lahko postane vsak, ki želi pripomoči k uveljavljanju in uresničevanju namena in nalog Združenja in je pri svojem delu kakorkoli povezan s tem področjem.
Prva seja upravnega odbora ZBS v novi sestavi

V petek 20. Februarja je na Gospodarski zbornici Slovenije poteka prva seja upravnega odbora ZBS Združenja za beton Slovenije v novi sestavi, ki je bila imenovana na skupščini v novembru 2014. Glavna točka dnevnega reda je bila obravnava in sprejem programa dela ZBS za leto 2015, katerega osnutek je predhodno pripravil Svet strokovnjakov. Ob začetku je novi/stari predsednik združenja dr. Jakob Šušteršič pozdravil nove člane ter se jim zahvalil za pripravljenost na sodelovanje. Na kratko pa je predstavil tudi dosedanje delo združenja.

Zastavljen program dela za letošnje leto je v celoti usmerjen v promocijo betona in predstavitev prednosti betona pri določenih uporabah, vse z namenom »Vrniti betonu ugled tudi v Sloveniji«. Dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev bodo potekale v glavnem v treh smereh:
• Delo na standardih in drugi regulativi, v prvem koraku zaključek izdelave nacionalnega dodatka standardu EN 206 v okviru SIST TC/BBB, nato nadaljevanje dela na drugih standardih ter posledično na regulativi. Pomembna naloga združenja bo ob sprejemanju novih standardov izvajati usposabljanja za vse relevantne deležnike, od investitorjev, nadzornikov, projektantov do izvajalcev.
• Nadaljevanje dela na področju promocije uporabe betona za betonska vozišča, predvsem na področjih cest z večjimi obremenitvami, kjer se pokažejo prednosti betona v celotnem življenjskem ciklu.
• Organizacija drugega slovenskega posveta »Beton in trajnostna gradnja«, ki bo potekal v oktobru 2015 in ga organiziramo skupaj s SLOCEM Združenjem slovenske cementne industrije in GZS Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Letošnja tema bo »Beton v zgradbah«, zato smo k sodelovanju pritegnili tudi arhitekte, združene v Zbornici za arhitekturo in prostor.

Upravni odbor je pripravljeni program dela 2015 v celoti podprl.

Predstavitev | Aktualno | Sodelovanje | Kontakti | Povezave
 
© Združenje za beton Slovenije, Slovenceva 22, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 610 938, e-pošta: zabeton@zabeton.si, http://www.zabeton.si
www.insist.si