Pišite nam | Domov | Nazaj  
 
Novice
16. oktober 2013
Proizvajalci cementa in betona združeni v Združenju za beton Slovenije in Združenju slovenske cementne industrije ob podpori Zbornice gradbeništva in IGM, organiziramo 1. slovenski posvet na temo »Beton in trajnostna gradnja«.

Vprašajte nas
Ime in priimek:
E-pošta:
Vprašanje:

Pridružite se nam
Član Združenja lahko postane vsak, ki želi pripomoči k uveljavljanju in uresničevanju namena in nalog Združenja in je pri svojem delu kakorkoli povezan s tem področjem.
Vabilo na predstavitev Novosti na področju betona 2013

ki bo v petek,24. maja 2013,s pričetkom ob 9.00 uri v veliki predavalnici ZAG na Dimičevi 12, Ljubljana.

Predavatelji bodo predstavili naslednje teme:
Lojzka Reščič: Cement v luči nove regulative in novi trendi v proizvodnji cementa
Marko Lutman: Vpliv lezenja, krčenja in modula elastičnosti betona na povese za pomembnejše betonske konstrukcijske elemente z armaturo ali vgrajenimi kabli
Andraž Hočevar, Franci Kavčič, Violeta Bokan Bosiljkov: Prednosti reoloških meritev svežih betonov za ovrednotenje vpliva sestavin mešanice
Gregor Trtnik, Matija Gams: Nova ultrazvočna metoda za določanje karakteristik svežih cementnih past, malt in betonov
Tina Prinčič, Zvonko Cotič, Violeta Bokan Bosiljkov: Vpliv vrste in koncentracije kloridnih soli na luščenje betonskih elementov zaradi zmrzovanja in tajanja
Aljoša Šajna, Vladimir Bras: Karbonatizacija betona in trajnost AB konstrukcij

Za člane ZBS je predavanje brezplačno, za ostale udeležence 30,00 €.
Prijave pošljite pisno na naslov ZBS, Združenje za beton Slovenije, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: zabeton@planet.si (plačilo kotizacije na TRR SI56 0475 0000 1044 256, davčna številka: SI87307537).
Po zaključku predavanj in predstavitev bo 9. Redna skupščina ZBS Združenja za beton Slovenije

Predlagani dnevni red skupščine:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Poročilo o delu ZBS za leto 2012
3. Finančno poročilo ZBS za leto 2012
4. Program dela ZBS za leto 2013
5. Finančni plan ZBS za leto 2013
6. Sprejem dopolnitev in sprememb statuta ZBS
7. Pobude in predlogi
8. Razno

Predsednik :
dr. Jakob Šušteršič,univ.dipl.inž.grad., l.r.

PS: Parkiranje na območju ZAG ni omogočeno, priporočamo parkiranje pri hali Stožice.

Predstavitev | Aktualno | Sodelovanje | Kontakti | Povezave
 
© Združenje za beton Slovenije, Dunajska cesta 63, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 665 699, faks: 05 302 74 68, e-pošta: info@zabeton.si, http://www.zabeton.si
www.insist.si