Pišite nam | Domov | Nazaj  
 
Novice
21. november 2014
ZBS Združenje za beton Slovenije vabi vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z betonom na strokovno srečanje »Dan združenja za beton«. Strokovnemu posvetu bo sledila skupščina ZBS.

Vprašajte nas
Ime in priimek:
E-pošta:
Vprašanje:

Pridružite se nam
Član Združenja lahko postane vsak, ki želi pripomoči k uveljavljanju in uresničevanju namena in nalog Združenja in je pri svojem delu kakorkoli povezan s tem področjem.
VabiloZBS Združenje za beton Slovenije vabi vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z betonom na strokovno srečanje »Dan združenja za beton«, ki bo:

v petek 21. novembra 2014, s pričetkom ob 9.30 uri na ZAG Zavodu za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, 5. nadstropje.

Predstavljene bodo naslednje teme:

  • Pregled novosti standardizacije na področju SIST TC/BBB (Beton, armirani beton in prednapeti beton) - Aljoša Šajna (ZAG, predsednik SIST TC/BBB)
  • Novosti standarda SIST EN 206:2013 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, ter standarda SIST 1026 – vodila za uporabo SIST EN 206 - Franci Kavčič (IGMAT d.d., koordinator priprave standarda SIST 1026)
  • Izvajanje betonskih konstrukcij - primeri nekaterih aktualnih slovenskih gradbišč v povezavi s stanjem poklicnega kadra in sistemom izobraževanja v RS - Marko Lutman (DRI Družba za razvoj in investicije)
  • 10 let delovanja Združenja za beton Slovenije – Anton Šajna, sekretar ZBS
  • Vizija Združenja za beton Slovenije – dr. Jakob Šušteršič, IRMA, d.o.o.

Strokovnemu posvetu bo sledila skupščina ZBS. Tako vabimo vse obstoječe člane in vse, ki želijo sodelovati v strokovnem združenju, ki ima poslanstvo razvoj in dvig stroke s področja betona, na:

10. redno skupščino ZBS, Združenja za beton Slovenije,

s pričetkom ob 13 uri na ZAG Zavodu za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, 5. nadstropje.

Predlagani dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Poročilo o delu ZBS za leto 20013-14
3. Finančno poročilo ZBS za leto 2013-14
4. Program dela ZBS za leto 2015
5. Finančni plan ZBS za leto 2015
6. Volitve organov združenja (UO, Svet strokovnjakov, predsednika, sekretarja, Nadzorni svet)
7. Odločitev o višini članarine
8. Razno

Predsednik :
Dr. Jakob Šušteršič univ.dipl. gr.inž. l.r.

Dogodek je brezplačen, pravočasna prijava zagotovi možnost udeležbe.
Prijava na: zabeton@t-2.si

OPOZORILO! Na ZAG Zavodu za gradbeništvo ni zagotovljenih parkirišč.
Predstavitev | Aktualno | Sodelovanje | Kontakti | Povezave
 
© Združenje za beton Slovenije, Slovenceva 22, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 665 699, 041 610 938, e-pošta: zabeton@t-2.s, http://www.zabeton.si
www.insist.si