Organizacija

Predsednik:
Dr. Jakob Šušteršič

Člani upravnega odbora združenja:
dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo
Mag. Jože Renar, GZS ZGIGM
Bogdan Oblak, Oblak Commerce
Samo Križaj, SIKA
Luka Šušteršič, BORDAX
mag. Uroš Mikoš, IBE
Kristjan Mugerli, Kolektor CPG
Mag. Andrej Sopotnik, Lafarge Cement
Dr. Violeta Bokan Bosiljkov, FGG LJ, predsednica strokovnega sveta
Lojzka Reščič, ZBS


Sekretarka:
Lojzka Reščič
Tel.: 05 39 21 525
GSM: 041 610 938
E-poštni naslov: zabeton@zabeton.si, lojzka.rescic@zabeton.si

Svet strokovnjakov:
Predsednik:
Dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Člani:
Zvonko Cotič
Mag. Franci Kavčič
Dr. Aljoša Šajna
Dr. Andrej Zajc
Mag. Marko Lutman
dr. Andrej Ipavec
Franc Klobčar
Blaž Oblak
Katarina Clemente

Nadzorni odbor:
Predsednik: Maja Simon
Član: Anton Šajna

Častni člani:
Marjan Pipenbaher
Metod di Batista
Anton Šajna