12. slovenski kongres o cestah in prometu

PREDAVANJA O BETONU IN BETONSKIH VOZIŠČIH TER DRUGIH POVOZNIH POVRŠINAH

1. Predavanje:
Mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad., IGMAT d.d., Jernej Mrzelj, inž.grad., Gorenjska gradbena družba d.d.
BETONSKA VOZIŠČA – PREGLED IZVEDENIH DEL V SLOVENIJI IN TRENDI V EVROPI
Predavanje v PDF obliki

2. Predavanje:
Manfred Sturm, Österreichische Betondecken-ARGE, Graz, Avstrija TUNNEL MARKOVEC – CONSTRUCTION OF A CONCRETE PAVEMENT
Predavanje v PDF obliki

3. Predavanje:
Mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad., DRI upravljanje investicij, d.o.o. CENOVNA ANALIZA IZVEDB VOZIŠČ – TOGE IN FLEKSIBILNE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Predavanje v PDF obliki

4. Predavanje:
Dr. Aljoša Šajna, univ.dipl.inž.grad., Dr. Janez Turk, univ.dipl.inž.geol., ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije TRAJNOSTNI VIDIK BETONSKIH VOZIŠČ IN PRIMER UPORABE ANALIZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PRI GRADNJI BETONSKIH/ASFALTNIH AVTOCESTNIH VOZIŠČ
Predavanje v PDF obliki

5. Predavanje:
Dr. Andraž Hočevar, IGMAT d.d., Izr.prof.dr. Violeta Bokan Bosiljkov, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo REOLOGIJA KOT ORODJE ZA OBVLADOVANJE LASTNOSTI BETONOV V SVEŽEM STANJU
Predavanje v PDF obliki

6. Predavanje:
Dr. Andrej Ipavec, Salonit Anhovo d.d., Metod Mrzlikar, Rokava d.o.o. BETON V PREDORU MARKOVEC
Predavanje v PDF obliki

7. Predavanje:
Zvonko Cotič, dipl.inž.grad., Dr. Anka Ilc, univ.dipl.inž.grad., STRUCTUM, Razvoj trajnostnega gradbeništva d.o.o. BETONSKA VOZIŠČA ZA RAZLIČNE NAMENE UPORABE V SLOVENIJI
Predavanje v PDF obliki

8. Predavanje:
Alberto Pasquetto, univ.dipl.inž.geoteh., Astrid Corbatto, dipl.inž.geol., Uretek d.o.o. SANACIJA TEMELJNIH TAL CEMENTNOBETONSKEGA VOZIŠČA Z INJEKTIRANJEM RAZTEZNE POLIURETANSKE SMOLE
Predavanje v PDF obliki

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.