LETNA SKUPŠČINA ZBS - VIDEO KONFERENCA

16. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

v ponedeljek 25. maja 2020 od 11:30 do 12:30

 

Na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa korespondenčne seje z dne 19.3.2020 Upravni odbor ZBS sklicuje 16. redno letno skupščino Združenja za beton Slovenije, 25. maja 2020, od 11:30 do 12:30.

Za udeležbo se morate predhodno prijaviti preko spodnjega spletnega obrazca. Na osnovi prijave vam  bomo poslali povezavo, kjer boste dogodek lahko spremljali,  lahko boste tudi zastavili vprašanja in glasovali o predlaganih sklepih.

 

Prijava na skupščino 2020

 

Dnevni red skupščine:

- Otvoritev 16. redne letne skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda

- Poročilo o delu ZBS za leto 2019

- Finančno poročilo ZBS za leto 2019 in poročilo nadzornega odbora

- Plan dela in finančni načrt za leto 2020

- Volitve novih članov organov ZBS

- Razno

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.