2. slovenski posvet na temo Beton in trajnostna gradnja – beton v stavbah

15. oktobra 2015 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal drugi slovenski posvet na temo Beton in trajnostna gradnja. Po prvem posvetu v letu 2013, ki je spregovoril o možnostih uporabe betona za vozišča in druge povozne površine, smo letos izbrali temo BETON V STAVBAH.

 Organizatorji posveta smo bili SLOCEM, Združenje slovenske cementne industrije, ZBS Združenje za beton Slovenije, GZS ZGIGM in ZAPS Zbornica za arhitektudo in prostor Slovenije. Namen posveta je bil seznaniti se z možnostmi betona za trajnostno gradnjo stavb z upoštevanjem vseh treh stebrov trajnostnega razvoja, ekonomskega, socialnega in okoljskega ter celotne življenjske dobe objekta.

Posvet so z uvodnimi nagovori otvorili predstavniki organizatorjev, dr. Tomaž Vuk SLOCEM, dr. Jakob Šušteršič ZBS, mag. Jože Renar ZGIGM, Vlado Krajcar ZAPS ter kot gost mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada republike Slovenije.

Med predavatelji so nastopili štirje iz tujine ter dva slovenska. Prva predavateljica Eirini Mantesi iz univerze Loughborough iz Velike Britanije je predstavila možnosti uporabe termalne mase betona bolj s teoretičnega vidika, saj je to tema njenega doktorata. Možnosti praktične uporabe termalne mase betona pa je zelo zanimivo predstavil Sebastian Spaun, predsednik avstrijskega cementnega združenja. Seznanili smo se s številnimi aktivnostmi, ki jih njihovo združenje zelo uspešno izvaja že več kot 10 let.

Thomasa Schönbichlerja iz združenja za lahki beton v Avstriji je predstavilo možnosti uporabe lahkega betona za gradnjo stavb, tudi za pasivne hiše.

Po pavzi nam je arhitekt Christoph Dünser iz arhitekturnega biroja Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach predstavil izkušnje pri načrtovanju gradnje hibridno lesenih – betonskih konstrukcij, ki se uporabljajo za gradnjo tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju.

Matej Peljhan iz firme Sustinno d.o.o. in mag. Boštjan Furlan iz firme Acma d.o.o. sta pripravila predavanje o energetski prenovi fasade vrtca v Ajdovščini s ploščami iz tekstilno armiranega betona. Predavanje je predstavil Matej Peljhan.

Zadnji predavatelj je bil izr. prof. mag. Tadej Glažar iz Fakultete za arhitekturo, ki je v svoji predstavitvi analiziral tri hiše zgrajene iz betona v razmaku 75 let.

Predavanjem je sledila okrogla miza Možnosti betona za trajnostne stavbe, v kateri sta poleg predavateljev sodelovala še mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS in Stojan Habjanič, predsednik Združenja za trajnostno gradnjo Slovenije. Okroglo mizo sta moderirali Ana Struna Bregar in Lenka Kavčič iz Odprte hiše Slovenije, ki sta tudi pripravili predstavitev dobrih praks betonskih objektov v Sloveniji, ki se je odvijala med okroglo mizo.

Naključje je hotelo, da je ta prvi slovenski posvet na temo beton in trajnostna gradnja – beton v stavbah padel ravno v leto, ko obeležujemo pomembni obletnici dveh mojstrov, ki sta delala veliko ali predvsem v betonu. To sta 150 obletnica rojstva Maksa Fabianija in 50 obletnica smrti Le Corbusierja. Zato smo pripravili kratko predstavitev avtorjev in njunih del z naslovom Veliki zgledi – ali kako nas zgodovina uči trajnostne gradnje.

O posvetu je izdan zbornik, ki bo objavljen tudi na spletnih straneh www.slocem.si, www.zabeton.si in www.zaps.si. Organizacijo posveta so nam omogočili številni partnerji in sponzorji.

O dogodku je bila posneta reportaža.

 Zbornik v PDF obliki

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.