3 POSVET BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA – BETON IN EKSTREMNE PODNEBNE RAZMERE

Reportaža o dogodku