4. strokovni posvet BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA – BETON IN POŽARNA ODPORNOST

V četrtek 10. oktobra je Združenje za beton Slovenije, tokrat skupaj z Zavodom TIGR Trajnostno in inovativno gradbeništvo, organiziralo že 4. strokovni posvet Beton in trajnostna gradnja, z naslovom Beton in požarna odpornost. TIGR je neprofitni zavod, ki že od leta 2011 povezuje partnerje na področju trajnostnega in inovativnega gradbeništva, od leta 2019 pa je njegov član tudi Združenje za beton Slovenije.

Povod za organizacijo posveta na temo betona in požarne odpornosti je bilo sodelovanje ZBS-ja v projektu INTERREG FIREEXPERT. V letu 2018 je ZBS namreč postalo partner v projektu INTERREG FIREEXPERT, katerega namen je ustanovitev novega čezmejnega LivingLAb centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru na območju držav Slovenije in Avstrije.

Namen dosedanjih treh posvetov na temo Beton in trajnostna gradnja, je bil poudariti pomen betona za trajnostno gradnjo za posamezna področja, povezati znanja iz tujine in domovine pa tudi opozoriti na aktualno problematiko z namenom iskanja novih, inovativnih rešitev za uporabo betona za trajnostno gradnjo objektov. Tokrat smo na 4. posvetu združili interdisciplinarno znanja in izkušnje betonercev, projektantov in požarnih inženirjev, ravno tako smo slišali izkušnje iz tujine in domače glede požarno varne gradnje, predavanja pa so dala številne usmeritve tako glede uporabe novih inovativnih metod kot tudi novih materialov za zagotavljanje boljše požarne odpornosti grajenih objektov.

 

Potek dogodka

Na posvetu smo slišali 10 predavanj strokovnjakov z različnih področji: proizvajalcev gradbenih materialov, požarnih inženirjev, profesorjev s fakultet ter projektantov, pa tudi zelo praktične izkušnje iz Evrope glede zagotavljanja požarne odpornosti v betonskih stavbah in v predorih.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo, v kateri so sodelovali predavatelji. Zaključki zanimive diskusije, ki se je razvila v omizju so bili, da je beton nedvomno gradbeni material, ki ima z vidika požarne odpornosti nesporno prednost pred ostalimi vodilnimi gradbenimi materiali, kot sta na primer les in jeklo. Strokovnjaki so poudarili, da je beton kompozitni material, ki omogoča stalno možnost razvoja in izboljšav, z novimi inovativnimi materiali, mešanicami in dodatki, kar se bo v kombinaciji z naprednimi metodami projektiranja, ki so sposobna izkoriščati vse materialne prednosti betona, odražalo v tem, da bodo betonske konstrukcije v prihodnosti vse bolj požarno varne, kar je ena izmed zahtev trajnostne gradnje.

Ob dogodku je bil izdan tudi zbornik z vsemi predavanji dogodka ter z predstavitvijo projekta INTERREG FIREEXPERT, ki si ga lahko ogledate na povezavi.

 

Zaključek

Tako predavatelji kot tudi ostali udeleženci so pozdravili organizacijo dogodka, kot tudi izbiro teme posveta, pa tudi kvaliteto predavateljev. Združenje za beton Slovenije je tako ponovno uspešno povezalo interdisciplinarne strokovnjake, od projektantov do strokovnjakov za požarno varnost in še enkrat več pripomoglo k osveščanju in dvigu znanja na področju rabe betona in možnosti inovativnih pristopov, tokrat predvsem na področju požarne odpornosti.

Zahvaljujemo se predavateljem in vsem udeležencem za vaš prispevek k uspešnosti dogodka in že napovedujemo naslednji čez dve leti, 5. posvet Beton in trajnostna gradnja, takrat na temo BETON V KROŽNEM GOSPODARSTVU.

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.