5. posvet Beton in trajnostna gradnja

30. novembra 2021 smo organizirali 5. posvet Beton in trajnostna gradnja, tokrat z naslovom Beton v krožnem gospodarstvu. Dogodek je bil zaradi veljavnih ukrepov izveden po spletu. Predstavljenih je bilo 6 predavanj, 2 tujih predavateljev

Uvodni govorci posveta so bili g. Gregor Ficko, predsednik ZGIGM pri GZS, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanija FGG UL in predsednica sveta strokovnjakov ZBS, dr. Jakob Šušteršič, predsednik ZBS in dr. Tomaž Vuk, idejni vodja posvetov Beton in trajnostna gradnja. Posvetu je sledila okrogla miza. Število udeležencev je bilo 78, od tega 39 pooblaščenih inženirjev, ki so za udeležbo prejeli 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. O predavanjih posveta pripravljamo zbornik, ki bo izšel v prvi polovici leta 2022.

Več o predavanjih: PDF.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.