5. strokovni posvet BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA – BETON V KROŽNEM GOSPODARSTVU

PROGRAM:


9.00 – 9.15 Uvodni nagovori
9.15 – 10.00 CEMBUREAU 2050 Na poti v ogljično nevtralnost z vidika krožnega gospodarstva, Koen Coppenholle, CEMBUREAU Evropsko združenje cementne industrije
10.00 – 10.30 Recikliranje betona, Jan Søndergaard Hansen, Camilla Hjørringgaard, ERMCO Evropsko združenje betonarn
10.30 – 10.45 ODMOR
10.45 – 11.15 Vloga cementne industrije v krožnem gospodarstvu, Salonit Anhovo, dr. Tomaž Vuk, dr. Andrej Ipavec, Sašo Seljak
11.15 – 11.45 Krožno gospodarstvo v gradbeništvu – od strategij do prakse, dr. Alenka Mauko, dr. Ana Mladenovič, Zavod za gradbeništvo Slovenije
11.45 – 12.00 Recikliranje betona – primer prakse v Sloveniji, dr. Anka Ilc, Structum, Inštitut za gradbeništvo
12.00 – 12.30 Trajnost betona – primer betona, projektiranega za dolgo življenjsko dobo, dr. Jakob Šušteršič, Rok Ercegovič, IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije
12.30 – 13.00 OKROGLA MIZA

Na okrogli mizi bodo sodelovali predavatelji in mag. Gregor Ficko, predsednik ZGIGM pri GZS.

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Pooblaščeni inženirji se morajo prijaviti kot posamezniki, v nasprotnem primeru ne bomo mogli izdati potrdila o udeležbi za IZS.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.