Beton v mostogradnji

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Dušan Rožič, Ponting d.o.o.