Člani združenja

Člani ZBS, Združenja za beton Slovenije so strokovnjaki in predstavniki kolektivnih članov, ki delujejo na področjih povezanih z betonom:

Kolektivni člani so:
APROS, gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.
Bolkop, d.o.o.
Bordax d.o.o.
Cementni izdelki Rojec
DRI Upravljanje investicij, d.o.o.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Gorenjska gradbena družba, d.d.
GREENING d.o.o.
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
IGMAT d.d., Inštitut za gradbene materiale
IRMA d.o.o. Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije
KOLEKTOR CPG d.o.o.
Lafarge Cement, d.o.o.
LESPATEX d.o.o.
MA-YDI d.o.o., Distribucija pigmentov in kemikalij za gradbeništvo
Normapro d.o.o.

Ponting inženirski biro d.o.o.
Raspet d.o.o.
Rokava d.o.o.
Salonit Anhovo, d.d.
Peri d.o.o.
Pomgrad GM d.o.o.

Sika d.o.o.
Structum d.o.o.
ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije
TKK d.o.o. Srpenica
TPA za zagotavljanje kakovosti in inovacij, Strabag d.o.o., Slovenija

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (pokrovitelj)

 

Člani združenja so predstavniki industrij gradbenih materialov in sestavin za beton, proizvajalcev betona, gradbenih podjetij, projektantskih podjetij, investitorjev, inženiringov, nadzornih institucij, gradbenih inštitutov ter univerz. Poleg kolektivnih članov ima združenje tudi individualne člane, konec leta 2018 je bilo 36 individualnih članov.

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.