Dan ZBS 2017 in 13. redna skupščina Združenja za beton Slovenije

Četrtek 14. decembra 2017, slavnostna dvorana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 2. nadstropje, Jamova 2 v Ljubljani.

Vabilo v PDF obliki

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.