DAN ZBS 2018 – predstavitev priročnika

V četrtek 10. maja 2018 je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, univerze v Ljubljani potekal DAN ZBS 2018 z osrednjo temo, »Predstavitev Priročnika za beton«. Lepo število udeležencev, preko 90, je samo potrditev, da smo vsi ta priročnik zelo težko pričakovali.

Vsebino priročnika so predstavili avtorji poglavij: mag. Franci Kavčič, Zvonko Cotič, Dejan Prebil, dr. Andrej Ipavec, mag. Vesna Jereb, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov in dr. Aljoša Šajna.

Namen Priročnika, s podnaslovom »Načrtovanje in proizvodnja betona«, ki je vsebinsko vezan na osnovna standarda za beton SIST EN 206 in SIST 1026, je podati vsem udeležencem v betonerski stroki vsebino obeh navedenih standardov na bolj razumljiv in pregleden način. Glavni poudarki priročnika so na zagotavljanju trajnosti betona in to že od faze načrtovanja, ko je potrebno ustrezno oceniti in izbrati stopnje izpostavljenosti, katerim bo beton/objekt izpostavljen. Pomembno je izpolnjevati zahteve glede mejnih vrednosti sestave in lastnosti betona, s poudarkom na ustreznem vodo-cementnem razmerju in ustreznem deležu cementa. V nadaljevanju so bile predstavljene sestavine betona, njihove lastnosti in vpliv na lastnosti svežega in strjenega betona. Podrobno smo se seznanili tudi z metodami za dokazovanje zahtevanih lastnosti svežega in strjenega betona.

Strokovnjaki ZBS planiramo s podobnimi izobraževanji nadaljevati za vse dejavnike, vključene v proces gradnje, od načrtovanja do izvedbe del na gradbiščih. Ravno tako planiramo nadaljevati delo na pripravi praktičnih navodil, kot je predstavljeni priročnik.

Udeleženci dogodka so prejeli brezplačen izvod Priročnika, v prihodnje pa bo Priročnik možno kupiti.

Strokovnemu dogodku je sledila 14. redna letna skupščina ZBS Združenja za beton Slovenije.

Vsem udeležencem se opravičujemo za polurno zamudo na začetku srečanja, ki je nastala zaradi zamujanja prijavljenih udeležencev iz vzhodnega dela Slovenije zaradi zelo povečanega prometa. Lepo prosimo za razumevanje.

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.