Dan Združenja za beton 2019

Dogodek: DAN ZDRUŽENJA ZA BETON 2019

Datum: 23.5.2019 

Kraj: UM, FGPA, Smetanova 17, Maribor                                                              

Število udeležencev: 137

Organizacija: Združenje za beton Slovenije in Zavod TIGR          

 

ZBS Združenje za beton Slovenije vsako leto pred redno letno skupščino organizira dogodek DAN ZBS s par aktualnimi predavanji. Letos smo se odločili, da dogodek, ki tradicionalno poteka v Ljubljani, premaknemo v Maribor. To nam je omogočilo dobro sodelovanje s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru in z doc. dr. Milanom Kuhto.

Pri organizaciji dogodka je sodeloval tudi Zavod TIGR, Trajnostno in inovativno gradbeništvo. Ker tudi v ZBS razmišljamo o betonu kot trajnem in trajnostnem materialu, primernem za trajnostno in inovativno gradbeništvo, smo našli skupne točke. ZBS se je letos včlanilo v TIGR, oni pa bodo sodelovali pri organizaciji naših dogodkov in nas tudi finančno podprli.

Po uvodnih pozdravih predstavnika gostitelja UM FGPA, doc. dr. Milana Kuhte in predsednika združenja dr. Jakoba Šušteršič, so se začela zanimiva predavanja. Prvo predavanje mag. Francija Kavčiča je bilo posvečeno Priročniku za beton, ki ga je združenje izdalo v letu 2018. Čeprav smo priročnik podrobno predstavili že v lanskem letu, je v praksi še vedno čutiti, da vse potrebne vsebine še vedno niso prišle do vseh končnih uporabnikov. Predavanje je naletelo na zelo dober odziv.

Naslednji sklop predavanj smo posvetili temi, s katero se združenje ukvarja zadnjih 6 let, to so betoni za vozišča in druge povozne površine. Dr. Andraž Hočevar iz IGMAT-a nam je predstavil že zaključen projekt prvega betonskega krožišča v Sloveniji, to je krožišče Ajševica. Po zadnjih informacijah Direkcije za infrastrukturo naj bi z gradnjo pričeli spomladi 2020. Krožišče bo prvi primer dobre prakse v Sloveniji, ki ga bomo izkoristili za promocijo take vrste gradnje za trajnejša krožišča. V dveh predavanjih smo slišali tudi o najnovejših znanjih in novostih, s katerimi so se naši kolegi seznanili na kongresih v Berlinu in Pragi. V zadnjem predavanju v tem sklopu pa smo slišali o gradnji in sanaciji betonskih površin na letališču Brnik.

Drugi del dogodka nam je postregel z zanimivima predavanjema o dveh trenutno največjih gradbiščih v Sloveniji. Prvo je gradnja trgovskega centra Spar v Šiški v Ljubljani, ki nam ga je predstavil dr. Dejan Hribar iz podjetja Strabag, drugo pa gradnja logističnega centra Lidl v Arji vasi. V predavanju nam je Jernej Karničnik iz SGD Strdin predstavil gradnjo industrijskih tlakov, kjer so zaradi zahtevnosti gradnje uvedli številne inovativne pristope. Zadnje predavanje Stipana Mudražije, predsednika društva inženirjev in tehnikov Maribor, ki ima številne izkušnje z gradbišč, je bilo precej »provokativno« saj je opozoril na nepravilnosti, ki se na gradbiščih še vedno dogajajo.

Tako smo dogodek sklenili z zaključkom, da je osnovno poslanstvo združenja prenos strokovnega znanja, dobrih praks in inovativnih rešitev do vseh deležnikov v procesu gradnje in z izvajanjem tega poslanstva bomo tudi nadaljevali.

Udeleženci, ki so pooblaščeni inženirji pri IZS prejmejo 2 kreditni točki.

Dogodku je sledila 15. letna skupščina Združenja za beton Slovenije.

 

Povezave na predavanja:

Ajsevica_Hočevar.pdf

FRAPORT_Pus_Alja.pdf

LC_Lidl_Karničnik.pdf

Berlin_Hočevar.pdf

Praga_Jazbec.pdf

SPAR_SISKA Hribar.pdf

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.