Dan Združenja za beton

V petek 21. novembra 2014 je na ZAG Zavodu za gradbeništvo v organizaciji ZBS Združenja za beton Slovenije potekal »Dan združenja za beton«. Okrog 50-tim udeležencem, ki so se nam pridružili iz različnih branž gradbeništva so bile predstavljene naslednje teme:


Strokovnemu posvetu je sledila 10. redna skupščina ZBS, Združenja za beton Slovenije z naslednjim dnevnim redom:

• Sprejem dnevnega reda
• Poročilo o delu ZBS za leto 20013-14
• Finančno poročilo ZBS za leto 2013-14
• Program dela ZBS za leto 2015
• Finančni plan ZBS za leto 2015
• Volitve organov združenja (UO, Svet strokovnjakov, predsednika, sekretarja, Nadzorni svet)
• Odločitev o višini članarine
• Razno

Gradivo v PDF obliki - 10. Redna letna skupščina 2014

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.