Delavnica za jesenski 6. posvet Beton in trajnostna gradnja

Združenje za beton Slovenije je 16. februarja organiziralo delavnico, na kateri smo se lotili priprave nabora zanimivih tem za prihodnje posvete Beton in trajnostna gradnja. Šesti posvet bo organiziran to jesen. S pomočjo sodelovalne, hitre in učinkovite delavnice so udeleženci izpostavili njim najbolj zanimive teme, povezane z betonom. 

V debati, ki je sledila, so udeleženci razmišljali, kako izpostavljene teme najbolje približati ciljnim skupinam, ter kako tehnične teme predstaviti znotraj širše aktualne teme. Oblikovala se je zamisel, da bi lahko nabor najzanimivejših tem predstavili v sklopu dogodka pod naslovom »hibridna gradnja beton – les«. Gre za aktualno in odmevno temo, predvsem med arhitekti, projektanti ter odločevalci, na kateri bi lahko predstavili številne možnosti in prednosti betona. 

Delavnice so se udeležili Violeta Bokan Bosiljkov, Aljoša Šajna, Zvonko Cotič, Franci Kavčič, Sašo Seljak, Rok Ercegovič, Dejan Prebil, Tadej Glažar, Tjaša Zupančič Hartner, Jernej Karničnik, Jure Korla, Toni Tomšič in Jelena Vilotijević, delavnico je vodil Andrej Sopotnik. Hvala lepa vsem sodelujočim!

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.