Dobitniki priznanj

Marjan Pipenbaher

G. Marjan Pipenbaher je bil prvi predsednik Združenja za beton Slovenije. Takoj po tem, ko se je pokazala potreba in nato porodila ideja o ustanovitvi združenja, v času gradnje viadukta Črni Kal, se je odzval in bil pripravljen sprejeti izziv ter popeljal združenje na uspešno pot. Marjan Pipenbaher je gradbeni inženir, podjetnik in predavatelj, častni doktor Univerze v Mariboru ter prejemnik državnega odlikovanja Srebrni red za zasluge. Je najuspešnejši slovenski projektant mostov in viaduktov, pa tudi drugih zahtevnih gradbenih konstrukcij. Poleg tega pa vedno najde čas za promocijo inženirskih poklicev na področju gradbeništva med osnovnošolsko in srednješolsko populacijo. Za njegov neizbrisen pečat pri delovanja združenja za beton, pa tudi za ves njegov prispevek pri projektiranju mostov, ki ima svetovne razsežnosti, ter za promocijo gradbeništva nasploh mu Združenje za beton Slovenije ob svoji 20 letnici podeljuje priznanje.

Anton Šajna

G. Anton Šajna je bil med tisto trojico, ki je v fazi obsežne gradnje infrastrukturnih objektov v Sloveniji, prepoznal potrebo po povezovanju stroke na področju betona in dal pobudo za ustanovitev združenja za beton. Kot prvi sekretar združenja je poskrbel, da je bilo združenje ustanovljeno, poskrbel za zagon združenja ter nato veliko let za njegovo uspešno delovanje. To so mu omogočale bogate izkušnje, ki jih je pridobival skozi celo delovno dobo, kot predan gradbenik, tako na domačih, kot tudi na tujih gradbiščih. Opravljal je tudi odgovorne funkcije, kot npr. vodenje republiške uprave za ceste in sodeloval je pri prestrukturiranju cestnega gospodarstva. Opravljal je tudi funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za promet. Vse te bogate izkušnje je nato po upokojitvi uporabil pri delu na Združenju za beton. Zato mu za njegov neizbrisen pečat pri delovanju in njegovo požrtvovalnost in predanost združenje za beton Slovenije ob svoji 20 letnici podeljuje priznanje.

Metod di Batista

G. Metod di Batista je bil med tisto trojico, ki je, kot takratni direktor DRI-ja, v fazi obsežne gradnje infrastrukturnih objektov v Sloveniji, prepoznal potrebo po povezovanju stroke na področju betona in dal pobudo za ustanovitev združenja za beton. G. di Batista je gotovo ena izmed ključnih oseb pri nastajanju slovenskih avtocest, Morda ga najbolje opiše citat iz uvoda njegove knjige Slovenski avtocestni križ, Med vrhovi in brezni: »Avtoceste dajejo močan pečat čudoviti slovenski pokrajini. To so gradnje z največjimi posegi v naravno in bivalno okolje, zato jih je bilo treba posebno občuteno načrtovati. Poleg upoštevanja tehničnih, ekonomskih in prometno varnostnih kriterijev je bilo treba zelo skrbno načrtovati tudi vklapljanje teh objektov v občutljivo slovensko pokrajino. Avtoceste bodo ostale eden najbolj trajnih spomenikov neke generacije v prostoru.« Za njegov neizbrisen pečat pri ustanovitvi in  delovanju mu združenje za beton Slovenije ob svoji 20 letnici podeljuje priznanje.

Jakob Šušteršič

Jakob Šušteršič je aktivno vključen v delovanje Združenja za beton Slovenije že od samega začetka. V letu 2014 je prevzel vodenje združenja kot njegov predsednik. To je bilo obdobje, ko je zaradi krize v gradbeništvu tudi združenje potrebovalo nove izzive in načrte ter prilagoditve. Jakob Šušteršič je skupaj z vsemi sodelavci zagotovil kontinuiteto delovanja združenja na področju vseživljenjskega izobraževanja strokovnjakov, ki delujejo na področju tehnologije betona ali projektiranja armiranobetonskih konstrukcij, ter novelacijo in prevode ključnih standardov na področju betona. Združenje je popeljal iz krize in na pot nadaljnjega uspešnega delovanja. Za njegov neizbrisen pečat pri delovanja mu združenje za beton Slovenije ob svoji 20 letnici podeljuje priznanje.

Tomaž Vuk

Tomaž Vuk, predsednik uprave cementarne Salonit Anhovo, je edini od nagrajencev, ki v združenju ni že od samega začetka. Ključno vlogo pa je odigral v kriznem obdobju združenja, ko je pomagal skupaj z predhodniki pripraviti načrt prenove združenja, ga popeljati iz krize ponovno na pot uspešnega delovanja. Ključnega pomena je bil tudi začetek financiranja združenja s pomočjo donacij cementarn, kar je omogočilo profesionalno delo v združenju. V istem obdobju pa se je glede na aktualna dogajanja v gradbeništvu začelo tudi prepoznavati izreden pomen betona kot materiala za trajnostno gradnjo, za gradnjo objektov, ki bodo trajni in s čim manjšim ogljičnim odtisom v celotni življenjski dobi. Tako je združenje na pobudo Tomaža Vuka pričelo s posveti Beton in trajnostna gradnja, do sedaj jih je bilo pet, na različne teme. Za njegov neizbrisen pečat pri delovanju združenja in z upanjem na nadaljnje sodelovanje, mu združenje za beton Slovenije ob svoji 20 letnici podeljuje priznanje.

Lojzka Reščič

Lojzka Reščič je gonilna sila Združenja za beton, sekretarka je postala pred 9 leti, leta 2014. S svojo pozitivno energijo, strokovnostjo ter odličnimi organizacijksimi sposobnostmi je imela ključno vlogo pri ponovnem zagoni Združenja za beton. Člane Sveta strokovnjakov je vedno znova aktivirala za delo na različnih projektih, ki so celostno naslavljali uporabno vrednost betona. Ključno vlogo je odigrala tudi pri evropskem projektu Fireexpert, kjer je bilo združenje eden od partnerjev projekta, zadolžen za deseminacijo rezultatov projekta. Brez Lojzke se Združenje za beton ne bi moglo pohvaliti s takim številom refrerenc, kot jih s ponosom prikazujemo vsako leto.

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.