DOSEDANJE IZKUŠNJE PRI GRADNJI BETONSKIH KROŽIŠČ

Praktična delavnica »Izgradnja betonskega krožišča«, Salonit Anhovo, 28. september 2017, predavatelj mag. Franci Kavčič, IGMAT, d.d.