Izobraževanje: Betonske konstrukcije – kako pravilno izbrati stopnje izpostavljenosti

25.10.2016 smo na IZS Inženirski zbornici Slovenije izvedli izobraževanje, namenjeno projektantom, nadzornim inženirjem, odgovornim vodjem projekta in betonskih del ter odgovornim vodjem gradbišč.

Program usposabljanja je omogočal vpogled in spoznavanje osnovnih zahtev o proizvodnji in uporabi betona. Vsebina je prilagojena vidiku projektanta, ki mora predpisati zahteve za beton. Predstavili smo, kako optimizirati pristop k projektiranju betonskih konstrukcij tako, da se v celoti izkoristi zmogljivost betona, ki zagotavlja zahtevano obstojnost konstrukcije. Poudarili smo tudi vidike nadzornega inženirja, odgovornega vodje projekta in betonskih del ter odgovornega vodje gradbišča, ki morajo ta beton naročiti in ustrezno vgraditi. Zahteve za beton so med drugim odvisne od okoljskih vplivov, katerim bo beton izpostavljen. V predavanjih smomo najprej predstavili splošen pregled standardov, ki urejajo to področje. Sledilo je predavanje, namenjeno spoznavanju procesov propadanja v betonu. Zadnji dve predavanji pa sta odgovorili na vprašanje, kako te vplive obvladovati, tako pri proizvodnji kot tudi pri vgradnji betona in tako zagotoviti ustrezno obstojnost betona in s tem trajnost betonske konstrukcije.

Predavatelji in predavanja:

Dr. Aljoša Šajna, predsednik SIST TC/BBB

Uvod - splošno o sistemu standardov

Dr. Violeta Bokan Bosiljkov, FGG Ljubljana

Procesi propadanja betona zaradi vplivov okolja

Dejan Prebil, IBE d.d.

Stopnje izpostavljenosti in mejne vrednosti za sestave betona

ODMOR
Dr. Aljoša Šajna, ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije

Izvajanje betonskih konstrukcij z vidika projektanta (standard SIST EN 13670 in nacionalni dodatek)


Ob koncu predavanj smo namenili precej časa diskusiji, in možnostim vprašanj. Rezultati ankete, ki so jo udeleženci izpolnjevali, pa kažejo na njihovo zadovoljstvo, ter so nam dali predloge za nadaljnje aktivnosti.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.