Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj doc. dr. Samo Lubej, UM FGPA