Novi standardi za preskušanje svežega betona

Spoštovani!

 

Želeli bi vas obvestiti, da so bile objavljene nove izdaje standardov za preskušanje svežega betona:

  • SIST EN 12350-1:2019, Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje in naprave za preskušanje
  • SIST EN 12350-2:2019, Preskušanje svežega betona – 2. del: Preskus s posedom stožca
  • SIST EN 12350-3:2019, Preskušanje svežega betona – 3. del: Vebe preskus
  • SIST EN 12350-4:2019, Preskušanje svežega betona – 4. del: Stopnja zgoščenosti
  • SIST EN 12350-5:2019, Preskušanje svežega betona – 5. del: Preskus z razlezom
  • SIST EN 12350-6:2019, Preskušanje svežega betona – 6. del: Gostota
  • SIST EN 12350-7:2019, Preskušanje svežega betona – 7. del: Vsebnost zraka – Metode s pritiskom
  • SIST EN 12350-8:2019, Preskušanje svežega betona – 8. del: Samozgoščevalni beton – Preskus razleza s posedom

Istočasno pa vas obveščamo, da SIST Slovenski inštitut za standardizacijo nudi popust pri nabavi celega svežnja standardov. Več o tem.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.