17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

Petek 28. maja 2021 od 13:30 do 14:30.

Na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa seje z dne 19.3.2021 Upravni odbor ZBS sklicuje 17. redno letno skupščino Združenja za beton Slovenije, 28. maja 2021, od 13:30 do 14:30.

Za udeležbo se prijavite na spodnji povezavi:

https://zoom.us/meeting/register/tJAoce2gqDIpE9DL3uvJR5b4nkNTHH6DPTNkž

Dnevni red skupščine:

  • Otvoritev 17. redne letne skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda
  • Poročilo o delu ZBS  za leto 2020
  • Finančno poročilo ZBS za leto 2020 in poročilo nadzornega odbora
  • Plan dela in finančni načrt za leto 2021
  • Volitve novih članov organov ZBS
  • Sprememba statuta združenja
  • Razno
Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.