18. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

Dogodek: 18. redna skupščina ZBS Združenja za beton Slovenije
Datum, ura: 26. maj 2022, 13:00
Lokacija: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL, Jamova 2 v Ljubljani, 2. nadstropje, slavnostna dvorana
Namen: Skupščina je sklicana na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa seje Upravnega odbora z dne 30.3.2022


Dnevni red
12:30 – 13:00

Registracija udeležencev


13:00 – 14:30
- Otvoritev 18. skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda
- Poročilo o delu ZBS za leto 2021
- Finančno poročilo ZBS za leto 2021 in poročilo nadzornega odbora
- Plan dela in finančni načrt za leto 2022
- Volitve novih članov organov ZBS
- Razno

Predsednik ZBS, Predsednica Sveta strokovnjakov ZBS, Sekretarka ZBS


Vljudno vabljeni predstavniki članov ZBS Združenja za beton Slovenije.

Prijave udeležbe na: zabeton@zabeton.si najkasneje do torka 24. maja 2022.


Pred skupščino bo potekal dogodek Dan ZBS 2022 s pričetkom ob 9:00.


Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Predsednica Sveta strokovnjakov ZBS


Dr. Jakob Šušteršič
Predsednik ZBS Združenja za beton Slovenije

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.