DAN ZBS 2021

Petek, 28. maja 2021, od 10:00 do 13:00 ure.

PROGRAM

Regulativa

  1. Zvonko Cotič, Structum d.o.o.: Predstavitev TS Brizgani beton, prevod TS ÖBV, Avstrijskega združenja za beton
  2. Franci Kavčič, IGMAT d.d.: Predstavitev TSPI Betonska vozišča

Primeri iz prakse

  1. Sašo Seljak, Salonit Anhovo, d.d.: Predstavitev gradnje valjanega betonskega vozišča v kamnolomu podjetja Salonit Anhovo in prikaz promocijskega filma
  2. Rok Ercegovič, IRMA, d.o.o., dr. Dejan Hribar, TPA Strabag d.o.o.: Nova podoba Cukrarne z vidnimi belimi betoni
  3. dr. Tjaša Zupančič Hartner, VARIS: Podpora  MGRT in sodelovaje  z  UL-FGG, ZAG-om in UL_FS so bil temelji   za uspešno  izvedbo  projekta   »Vitke  LSCC-GK stene«

Člani se predstavijo

  1. Aleš Pirc, Greening d.o.o.: Predstavitev napredne kristalizacijske tehnologije pri projektiranju in izvedbi novih betonskih objektov

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Pooblaščeni inženirji in vsi, ki potrebujejo potrdilo o udeležbi, se morajo prijaviti kot posamezniki, v nasprotnem primeru potrdila ne bomo mogli izdati.

Prosim, posredujte vabilo še sodelavcem, ki jih utegnejo obravnavane teme zanimati!

Za udeležbo na dogodku se morate predhodno prijaviti preko spodnjega spletnega obrazca. Na osnovi prijave vam  bomo poslali povezavo, kjer boste dogodek lahko spremljali.

https://zoom.us/webinar/register/WN_zkenHzMMQputB_C7sgeSwg

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.