DAN ZBS 2022

V četrtek 26. maja 2022 je na UL FGG, Jamova 2 v Ljubljani, potekal že tradicionalni DAN ZBS 2022. Dogodek sta otvorila prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja UL FGG in predsednica Sveta strokovnjakov ZBS ter tudi gostiteljica dogodka, in dr. Jakob Šušteršič, predsednik ZBS. Nato je program vključeval 5 zanimivih predavanj.

  • Projektiranje obstojnosti betonov v luči načrtovanih sprememb standarda EN 206, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, UL FGG
  • Izpostavljenost in vloga betona v konstrukciji, mag. Franci Kavčič, IGMAT, d.d.
  • Prihodnost betona v arhitekturi, Luka Zevnik, Zevniklab d.o.o.
  • Karakterizacija korozijskih procesov jekla v mešanih cementih v prisotnosti kloridov, dr. Miha Hren, ZAG,
  • Beton za uvrtane pilote, Zvonko Cotič, Structum

Dogodka se je udeležilo 54 udeležencev. Anketa, ki so jo izpolnili po dogodku, je pokazala, da si vsi zelo želijo dogodkov v živo. Z najboljšo možno oceno so ocenili kvaliteto predavanj in predavateljev ter tudi organizacijo dogodka. Za nadaljnja predavanja pa si najbolj želijo naslednje teme: spremljanje novih zahtev standardov za betone, problematiko iz prakse ter trajnostne teme kot so recikliranje betona, zmanjševanje ogljičnega odtisa,..

Pooblaščeni inženirji IZS so za udeležbo dobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Dodelitev točk smo z IZS uredili v ZBS. Inženirski zbornici se zahvaljujemo za dobro sodelovanje. UL FGG oz. njeni dekanji prof. dr. Violeti Bokan Bosiljkov pa se zahvaljujemo za gostoljubje v njihovi slavnostni dvorani.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.