Praktična delavnica: NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona

Skupaj s SIST Slovenskim inštitutom za standardizacijo vas vabimo na spletni seminar »NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona«, ki bo 26. novembra 2020.

Več informacij v vabilu

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.