Praktična delavnica: NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona

Skupaj s SIST Slovenskim inštitutom za standardizacijo vas vabimo na spletni seminar »NOVOSTI standardov za preskušanje svežega in strjenega betona ter zahteve za načrtovanje betona«, ki bo 18. decembra 2020. Naveden datum nadomešča predhodno predvidenega, ki je odpadel zaradi premajhnega števila prijav.

Več informacij v vabilu.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.