ZBS član Zelenega omrežja Slovenije

Združenje za beton Slovenije se je letos pridružilo članstvu Zelenega omrežja Slovenije saj s svojo dejavnostjo izkazujemo zavezo za družbeno in trajnostno odgovornost, predvsem v odnosu do okolja in okoljskih problemov. Beton je prepoznan kot gradbeni material s številnimi prednostmi za trajnostno gradnjo in z majhnimi okoljskimi vplivi  ob upoštevanju celotne življenjske dobe objekta.

Povezava: https://www.zelenaslovenija.si/Zeleno-omrezje

ZBS Združenje za beton Slovenije ima v svojem poslanstvu skrb za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi, ter razvoj in dvig betonerske stroke. V zadnjih letih pa največji poudarek namenjamo prepoznanju prednosti betona za trajnostno gradnjo in promociji le-tega. Tako smo že leta 2013 začeli z bienalnimi posveti »Beton in trajnostna gradnja«. Prvega smo posvetili temi »Betonska vozišča«, tema drugega je bil »Beton v stavbah«, na tretjem posvetu smo prikazovali vlogo betona pri preprečevanju in reševanju problemov, ki jih prinašajo ekstremne podnebne razmere. Zadnji posvet je bil namenjen temi »Beton in požarna odpornost«.

V letošnjem letu pa smo v sodelovanju z Zelenim omrežjem Slovenije pripravili prispevek za Priročnik za krožno gospodarstvo, Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavb. Prispevek z naslovom »Beton v trajnostni gradnji in krožnem gospodarstvu« so pripravili avtorji dr. Jakob Šušteršič, dr. Aljoša Šajna, dr. Tomaž Vuk, Sašo Seljak in Lojzka Reščič. Brezplačni priročnik lahko naročite na www.zelenaslovenija.si

Povezava na kratko predstavitev vsebine prispevka, dr. Tomaž Vuk:
https://www.youtube.com/watch?v=RuYOeZ3-FKA&feature=youtu.be

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.