ZBS ima novo vodstvo

Dnevu ZBS 2022 je sledila 18. redna letna skupščina ZBS. Sklicana je bila na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa seje Upravnega odbora z dne 30.3.2022. Skupščine se je udeležilo 24 članov, kar pomeni, da je bila v skladu z 13. členom statuta sklepčna. Poleg rednih točk skupščine, obravnavanje poročil za leto 2021 te planov za 2022, smo na skupščini tudi volili novo vodstvo združenja. Predsednica UO ZBS je postala prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, na mestu predsednika Sveta strokovnjakov pa jo je nadomestil dr. Aljoša Šajna. Ob tej priliki smo se zahvalili dr. Jakobu Šušteršiču za dolgoletno delovanje pri vodenju združenja.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.