Novosti na področju betona 2013

24. maja 2013 je Združenje za beton Slovenije organiziralo v Ljubljani predstavitev Novosti na področju betona 2013.

Predavatelji so predstavili:

Lojzka Reščič: Cement v luči nove regulative in novi trendi v proizvodnji cementa
Marko Lutman: Vpliv lezenja, krčenja in modula elastičnosti betona na povese za pomembnejše betonske konstrukcijske elemente z armaturo ali vgrajenimi kabli
Andraž Hočevar, Franci Kavčič, Violeta Bokan Bosiljkov: Prednosti reoloških meritev svežih betonov za ovrednotenje vpliva sestavin mešanice
Gregor Trtnik, Matija Gams: Nova ultrazvočna metoda za določanje karakteristik svežih cementnih past, malt in betonov
Violeta Bokan Bosiljkov, Tina Prinčič, Zvonko Cotič: Vpliv vrste in koncentracije kloridnih soli na luščenje betonskih elementov zaradi zmrzovanja in tajanja
Aljoša Šajna, Vladimir Bras: Karbonatizacija betona in trajnost(nost) AB konstrukcij

Po predstavitvi, ki se jo je udeležilo 42 slušateljev, je bila 9. Redna skupščina Združenja za beton Slovenije. Na skupščini so bila sprejeta poročila o delu za leto 2012, finančno poročilo za leto 2012, plan dela ZBS za leto 2013, finančni plan za leto 2013. Sprejete so bile dopolnitve in spremembe statuta. V združenje sta bila sprejeta nova kolektivna člana , ter izvoljeni so bili nadomestni člani Upravnega odbora, Sveta strokovnjakov in Nadzornega sveta.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.