O združenju

Beton je material, ki v modernem graditeljstvu najpogosteje zagotavlja zanesljivost, varnost in trajnost konstrukcij in objektov.

Združenje za beton Slovenije (ZBS) je bilo ustanovljeno leta 2003.

Skrbi za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi ter razvoj in dvig betonske stroke. Skrbi za izboljšanje kakovosti betona in njegove trajnosti, uveljavljanje novih postopkov in tehnologij priprave in uporabe betona, zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona, uveljavljanje dobre prakse in izmenjavo izkušenj. Sodeluje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm, skrbi za izobraževanje strokovnjakov in širi informacije, znanja in spoznanja na področju betona. Obravnava tudi vplive na okolje in z okoljem povezano problematiko uporabe betona.

ZBS, Združenje za beton Slovenije organizira tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, okrogle mize.

Izdaja ali sodeluje pri izdajanju priročnikov, smernic, navodil, priporočil, razlag, predpisov in standardov.

Organizira strokovna srečanja, strokovne ekskurzije, posvete.

Pri svojem delu sodeluje s priznanimi strokovnjaki, projektanti in načrtovalci, izvajalci in proizvajalci, vlado in vladnimi institucijami ter univerzami in inštituti, kakor tudi s sorodnimi društvi in organizacijami.

Naslov:
ZBS, Združenje za beton Slovenije
Ravbarjeva 13
1000 Ljubljana
GSM: 051 303 908
E- poštni naslov: zabeton@zabeton.si
Združenje je vpisano v davčnem registru pod številko 87307537.
TRR: 04 750-0001044256

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.