Oblikovna izraznost betona

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj doc. Nande Korpnik, UM FGPA