Organizacija

Predsednik:
dr. Jakob Šušteršič

Člani upravnega odbora združenja:
dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo, d.d.
mag. Jože Renar, GZS ZGIGM
Bogdan Oblak, Oblak Group d.o.o.
Samo Križaj, SIKA d.o.o.
Luka Šušteršič, BORDAX d.o.o.
mag. Uroš Mikoš, IBE d.d.
Kristjan Mugerli, Kolektor CPG d.o.o.
doc. dr. Milan Kuhta, UM FGPA
Pavel Marđonović, Lafarge Cement
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, UL FGG, predsednica Sveta strokovnjakov
Lojzka Reščič, sekretarka ZBS

Sekretarka:
Lojzka Reščič
Tel.: 05 39 21 525
GSM: 041 610 938
E-poštni naslov: zabeton@zabeton.si, lojzka.rescic@zabeton.si

Svet strokovnjakov:
Predsednica:
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, UL FGG
Člani:
Zvonko Cotič, Structum d.o.o.
mag. Franci Kavčič, IGMAT d.d.
dr. Aljoša Šajna, Zavod za gradbeništvo Slovenije
Rok Ercegovič, IRMA inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o.
mag. Marko Lutman, DRI upravljanje investicij d.o.o.
Sašo Seljak, Salonit Anhovo, d.d.
Franc Klobčar, IBE d.d. svetovanje, projektiranje in inženiring
Teja Török Resnik, Pomgrad d.d.
Katarina Clemente, TKK d.o.o. Srpenica
dr. Dejan Hribar, TPA za zagotavljanje kakovosti in inovacij, Strabag d.o.o., Slovenija

Nadzorni odbor:
Karmen Jazbec
Ines Lipec Zore
Tadej Kolar


Častni člani:
Marjan Pipenbaher
Metod di Batista
Anton Šajna

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.