Posvet 2017 Maribor – posnetki predavanj

> Beton avantgardna klasika >
doc. dr. Milan Kuhta / univ. dipl. inž. grad. / Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

> Oblikovna izraznost betona >
doc. Korpnik Nande / univ. dipl. inž. arh. / Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

 

 

> Vidni betoni >
Rok Ercegovič / univ. dipl. inž. grad. / PRO-S, Svetovanje pri gradnji, s.p. / STRUCTUM, Inštitut za gradbeništvo, d.o.o.

 

 

> Zahteve standardov za beton – stopnje izpostavljenosti >
Zvonko Cotič / dipl. inž. grad.

 

 

> Beton skozi umetnost >
Stipan Mudražija / univ. dipl. inž. grad. / Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov, Maribor

 

 

> Projekt Brdo F2: Viden beton, vidne težave in vidne rešitve >
Teja Török / univ. dipl. inž. grad. + Srečko Prša / dipl. inž. grad. / Pomgrad d.d

 

 

> Beton v mostogradnji >
Viktor Markelj / univ. dipl. inž. grad. + Dušan Rožič / univ. dipl. inž. grad. / Ponting d.o.o.

 

 

> Betonsko krožišče >
Sašo Seljak / mag. inž. grad. / Salonit Anhovo, d.d

 

 

> Konopljin beton >
doc. dr. Samo Lubej / univ. dipl. inž. grad. / Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

 

 

> Arhitektovo razmišljanje o pomenu betona >
Gregor Reichenberg / univ. dipl. inž. arh., MSc. / Društvo arhitektov Maribor

 

 

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.