Praktična delavnica: NOVOSTI standardov za preskušanje svežega betona ter zahteve za načrtovanje betona

Skupaj s SIST Slovenskim inštitutom za standardizacijo vas vabimo na izobraževanje in praktično delavnico »NOVOSTI standardov za preskušanje svežega betona ter zahteve za načrtovanje betona«, ki bo 2. oktobra 2019 na SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, praktična delavnica pa se bo odvijala v Laboratoriju za beton na Zavodu za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana.

 

Več o tem

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.