Priročnik za beton v prodaji

ZBS Združenje za beton Slovenije je v maju 2018 izdalo Priročnik za beton s podnaslovom Načrtovanje in proizvodnja betona. Priročnik je vsebinsko vezan na standarda SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016. Njegov namen je podati vsem udeležencem v betonerski stroki vsebino obeh standardov na bolj pregleden in vsebinsko bogatejši ter bolj razumljiv način. Vsebina poglobljeno pokriva področja betona, ki so pomembna za njegovo trajnost, to so načrtovanje betona z upoštevanjem stopenj  izpostavljenosti, možna uporaba različnih vrst osnovnih materialov, vpliv osnovnih materialov na lastnosti svežega in strjenega betona ter dokazovanje zahtevanih lastnosti svežega in strjenega betona. Dodana vrednost priročnika je, da je pri vsakem osnovnem materialu razčlenjeno podan tudi opis in razlaga posameznih lastnosti le tega. S tem želimo načrtovalcem betona pomagati pri razumevanju izbire ustreznega osnovnega materiala. 

Priročnik je možno kupiti po ceni 35,00 € z vključenim DDV. Študentom nudimo 20 % popusta. Obstoječi člani ZBS so prejeli Priročnik brezplačno, novim članom pa nudimo ugodnejšo ceno 20,00 €.

Za naročilo izpolnite naročilnico v sosednjem zavihku. Po plačilu na TRR: 04 750-0001044256 boste prejeli Priročnik po pošti.

Pri tem bi želeli poudariti, da Priročnik nikakor ne nadomešča veljavnih standardov, ampak je samo pomoč pri razumevanju in praktični uporabi le-teh. Zato tudi želimo poudariti, da je ZBS Združenje za beton Slovenije že od nekdaj podpornik in zavezan k spoštovanju IPR (pravice intelektualne lastnine), ki so pomembne za področje, kjer delujemo. V okviru promocije IPR objavljamo letak SIST – Avtorska zaščita standardov o spoštovanju IPR pri pripravi zbornikov, seminarjev in podobnih aktivnosti, CEN CLC Vodila in ISO POCOSA.

Prelistajte vzorec priročnika:

 

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.