Promocija spoštovanja IPR (pravice intelektualne lastnine)

ZBS Združenje za beton Slovenije je že od nekdaj podpornik in zavezan k spoštovanju IPR, ki so pomembne za področje, kjer delujemo. V okviru promocije IPR objavljamo letak SIST – Avtorska zaščita standardov o spoštovanju IPR pri pripravi zbornikov, seminarjev in podobnih aktivnosti, CEN CLC Vodila in ISO POCOSA.

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.