Tradicionalni dogodek Dan ZBS 2024 privabil številne udeležence

ZBS, Združenje za beton Slovenije je v četrtek, 18. 4. 2024, organiziralo tradicionalni dogodek Dan ZBS 2024. Dogodek je tudi tokrat postregel z zanimivimi predavanji priznanih strokovnjakov: predstavljeni so bili vplivi sekundarnih surovin na zgodnje in dolgoročne lastnosti betonov, prvi vtisi po izgradnji prvega betonskega krožišča v Sloveniji, betoni dravskih pregrad – od projektiranja do danes ter digitalizacija poslovanja z betonom - predstavitev rešitve upravljanja betonarne.

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, predsednica ZBS, je v uvodnem nagovoru izpostavila skrb Združenja za beton za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi ter razvoj in dvig betonske stroke. Dan ZBS je označila kot odlično priložnost za izmenjavo dobrih praks in znanj s področja betona ter mreženje znotraj betonerske stroke v Sloveniji. Zbranim v polni svečani dvorani ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je zaželela zanimiv in prijeten dan v družbi betonerskih kolegov in kolegic.

Predavanja smo otvorili s predstavitvijo vplivov sekundarnih surovin na zgodnje in dolgoročne lastnosti betonov. Sekundarne surovine lahko vsebujejo različna onesnaževala, ki lahko vplivajo na razvoj zgodnjih trdnosti in obstojnost betona. Zato je pomembno poznati celovito mineraloško in elementarno sestavo sekundarnih surovin. Predstavitev je podal Tilen Turk iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Nadaljeval je dr. Aljoša Šajna iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Predstavil je prve vtise po izgradnji prvega betonskega krožišča v Sloveniji. V njegovo načrtovanje in izgradnjo je bilo močno vpeto tudi Združenje za beton Slovenije. Prednosti betonskih vozišč v krožiščih so številne; na dogodku smo govorili le o prvih vtisih in možnostih za izboljšave pri izgradnji naslednjih betonskih krožiščih. O izgradnji krožišča Ajševica sicer pripravljamo v Združenju za beton Slovenije tudi krajši film, ki bo podrobneje predstavil prvo betonsko krožišče v Sloveniji. Dr. Šajna je hkrati tudi predsednik sveta strokovnjakov v Združenju za beton Slovenije.

V tretjem predavanju je Ana Brunčič iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije predstavila Betone dravskih pregrad, od projektiranja do danes. V prispevku so interdisciplinarno obravnavani razvoj, lastnosti, spremljanje in aktualno stanje betona osmih dravskih hidroelektrarn v Sloveniji. Rednim procesom slabšanja stanja betona zaradi karbonatizacije, abrazije, biološke degradacije, mehanskih obremenitev in volumskih sprememb se v zadnjem času pridružujejo pogostejši veliki pretoki Drave kot posledica podnebnih sprememb. Kakovost materialov tako postaja ključni faktor odpornosti energetske infrastrukture.

Zadnje predavanje je osvetlilo digitalizacijo poslovanja z betonom s predstavitvijo rešitve upravljanja betonarne. V dobi digitalizacije gradbeništvo še vedno išče poti do učinkovitejše transformacije. Proizvajalci gradbenih materialov in gradbena podjetja se soočajo z izzivom, kako digitalizirati svoje poslovne procese za lažje upravljanje in večjo produktivnost. Predstavitev je izvedel Aljaž Rupar iz podjetja Order2Build.

Združenje za beton se iskreno zahvaljuje podpornikom, s pomočjo katerih smo lahko izvedli prireditev brezplačno za vse udeležence, tudi za nečlane Združenja za beton: Alpacem Cement, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Sika, Lespatex, Holcim, TKK, ZAG, Igmat, Irma in Structum.

Po pogostitvi in druženju je sledila 20. redna letna skupščina za člane ZBS, Združenja za beton Slovenije.  

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.