Vabilo na 14. redno letno skupščino ZBS

 

Na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa dopisne seje z dne 28.3.2018 Upravni odbor ZBS sklicuje:

 

14. REDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

10. maja 2018, ob 13:00, slavnostna dvorana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 2. nadstropje, Jamova 2 v Ljubljani

       

Z naslednjim dnevnim redom:

1.      Otvoritev 14. skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda

2.      Poročilo o delu ZBS  za leto 2017

3.      Finančno poročilo ZBS za leto 2017 in poročilo nadzornega odbora

4.      Pregled dela v letu 2018

5.      Volitve novih članov organov ZBS

6.      Določitev članarine za leto 2019

7.      Razno

 

Dr. Jakob Šušteršič, predsednik ZBS Združenje za beton Slovenije

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.