Vabilo na 14. redno letno skupščino ZBS

 

Na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa dopisne seje z dne 28.3.2018 Upravni odbor ZBS sklicuje:

 

14. REDNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE

10. maja 2018, ob 13:00, slavnostna dvorana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 2. nadstropje, Jamova 2 v Ljubljani

       

Z naslednjim dnevnim redom:

1.      Otvoritev 14. skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda

2.      Poročilo o delu ZBS  za leto 2017

3.      Finančno poročilo ZBS za leto 2017 in poročilo nadzornega odbora

4.      Pregled dela v letu 2018

5.      Volitve novih članov organov ZBS

6.      Določitev članarine za leto 2019

7.      Razno

 

Dr. Jakob Šušteršič, predsednik ZBS Združenje za beton Slovenije