Vabimo vas na 15. redno skupščino Združenja za beton Slovenije

Dogodek 15. redna skupščina ZBS Združenja za beton Slovenije
Datum, ura 23. maj 2019, 13:00
Lokacija Maribor, UM FGPA, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko
Namen Skupščina je sklicana na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa dopisne seje Upravnega odbora z dne 30.4.2019

 

Dnevni red

12:30 – 13:00 Registracija udeležencev  
13:00 – 14:30


 

Otvoritev 15. skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda
Poročilo o delu ZBS za leto 2018
Finančno poročilo ZBS za leto 2018 in poročilo nadzornega odbora
Plan dela in finančni načrt za leto 2019
Volitve novega člana Sveta strokovnjakov ZBS
Razno

Predsednik ZBS

Predsednica sveta strokovnjakov ZBS

Sekretarka ZBS

 

 

Vljudno vabljeni predstavniki članov ZBS Združenja za beton Slovenije. Prijave udeležbe na:
zabeton@zabeton.si najkasneje do torka 21. maja 2019.

Pred skupščino bo potekal dogodek Dan ZBS 2019 s pričetkom ob 9:00.

 

 

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Predsednica Sveta strokovnjakov ZBS

 

Dr. Jakob Šušteršič
Predsednik ZBS Združenja za beton Slovenije

 

Sodelujemo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.