Valjan beton za vozišča

Objavljamo film »Valjan beton za vozišča«, ki predstavlja primer izvedbe vozišča za izredno visoke prometne obremenitve v kamnolomu podjetja Salonit Anhovo, d.d. Ena glavnih prednosti valjanega betona pred klasičnimi betonskimi vozišči je ta, da se vgradnja lahko vrši z mehanizacijo za vgradnjo asfalta. Tako je gradnja hitra, stroškovno učinkovita in kvalitetno izvedena. Takšna vozišča imajo tudi prednosti trajnostne gradnje, saj se uporabljajo lokalni materiali, zaradi majhnega deleža veziva pa imajo nizek ogljični odtis. Tako v ZBS po tehnologiji mozničenih in neprekinjeno armiranih vozišč predstavljamo tretjo možno tehnologijo vgradnje povoznih površin. Film je bil prvič predstavljen na dogodku Dan ZBS 2021, 28. maja 2021.