Beton v mostogradnji

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Dušan Rožič, Ponting d.o.o.

Več o tem

Beton skozi umetnost

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Stipan Mudrađija, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Več o tem

Zahteve standardov za beton

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Zvonko Cotič, Structum d.o.o.

Več o tem

Vidni betoni

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Rok Ercegovič, PRO-S, Svetovanje pri gradnji, s.p.

Več o tem

Oblikovna izraznost betona

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj doc. Nande Korpnik, UM FGPA

Več o tem
Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.