Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Rok Ercegovič, PRO-S, Svetovanje pri gradnji, s.p.