Vizija, namen in naloge

ZBS, Združenje za beton Slovenije, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje ljudi, ki strokovno, profesionalno ali ljubiteljsko delujejo, oblikujejo in uresničujejo strokovne interese in cilje s področja betona, uporabe betona v graditeljstvu in pri betonskih delih.

Namen Združenja je:

 • sodelovanje pri razvoju in uveljavljanju uporabe betona v graditeljstvu ter dvig in razvoj s tem povezane stroke,
 • skrb za izboljšanje kakovosti betona in betonskih del ter njegove trajnosti,
 • skrb za vpeljavo novih postopkov in tehnologij pri pripravi in uporabi betona,
 • širjenje uporabe betona in betonskih izdelkov ter konstrukcij,
 • zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona in skrb za daljšo življenjsko dobo betona in betonskih izdelkov,
 • evidentiranje pomanjkljivosti in slabosti ter iskanje kakovostnejših rešitev,
 • skrb za okolje in z okoljem povezano problematiko uporabe betona.

Področja delovanja Združenja so:

 • beton pri vgradnji cest in cestnih objektov ter prometnic,
 • beton pri gradnji betonskih vozišč in tlakov,
 • beton pri gradnji zahtevnih objektov,
 • beton v visokogradnji,
 • uporaba betona v hidrogradnji,
 • trajnost betonov in njihov vpliv na okolje,
 • betonski izdelki,
 • vpliv okolja na trajnost betona.

Svoj namen uresničuje Združenje tako, da:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, okrogle mize,
 • pripravlja in objavlja priročnike , smernice, navodila, priporočila, razlage, predpise in standarde,
 • organizira strokovne ekskurzije in izlete za člane ter druge prireditve.

Član Združenja lahko postane vsak, ki želi pripomoči k uveljavljanju in uresničevanju namena in nalog Združenja, in ki je pri svojem delu povezan z betonsko stroko.

Sodelovali smo pri projektu FIREEXPERT.
Polno ime projekta je “Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru”.