Zahteve standardov za beton

Predavanje na strokovnem posvetu BETON 2017 Maribor, 2. april 2017 na UM FGPA, predavatelj Zvonko Cotič, Structum d.o.o.